שלום!
פה תמצאו פעילויות לכל המשפחה בחצר הבית ובסביבה הקרובה

פס הצל

פעולה זו עונה על מטרה ממטרות הטיולים הכתובה בחוזר הטיולים של מנכ"ל משרד החינוך: " הבחנה בשינויים שחלים בסביבה במהלך היממה" (חוזר מנכ"ל משנת 2005, התקף עדיין), והיא גם - וזה סוד העניין בה - עונה על סקרנות שהתעוררה.


מורה/ מדריך/ הורה, מפנה את תשומת לב המצויים בקרבתו לפס דק של צל הנראה בדרכם: צל עמוד, צל כבל חשמל, כל צל דק, ושואל: "היכן יימצא קו צל זה בעוד רבע שעה?". 
הנשאלים יענו מה שיענו, אפשר גם שיסמנו את המקום המשוער בפתק, באבן וכד'.  
אחר כך יתרחקו, וישובו כעבור הזמן לראות אם ומי צדק.  


המשתתפים "יגלו"  שהצל משנה את מקומות גם תוך זמן קצר.


לוח מודעות

כאשר יש בסביבה לוח מודעות עירוני או שכונתי, מציע הנ"ל (מורה / הורה וכו') לעיין בו ולהפיק מהמודעות ומהלוח מידע מירבי על התושבים שהלוח משרת אותם.  כאן-כאן זה מסייע בהכרת התושבים, וגם מאפשר התנסות בהפקת מידע, שהיא אחת המיומנויות הדרושות למטייל.